Platba členských příspěvků

Submitted byofiko onSt, 08/30/2023 - 09:44

Jako každý jiný sportovní klub, tak i FBK Vosy Praha má svou činnost ekonomicky postavenou na členských příspěvcích, které tvoří hlavní součást klubového rozpočtu. Normální člen si řekne, na co že jsou příspěvky využívané a proč je jejich výše taková, jaká je? V tomto článku se dozvíte, k čemu jsou příspěvky využity a také, jak a kdy mají být příspěvky hrazeny. Dále se dozvíte, jaký je rozdíl mezi členskými příspěvky a platbou tréninků. Věnujte tedy tomuto článku zvýšenou pozornost. Předejdete tak budoucím problémům.

K čemu slouží členské příspěvky

Členské příspěvky slouží k následujícím účelům: platba startovného a kauce za každé družstvo na ČFbU, dále platba za hráče na soupisce (také ČFbU),platba každého námi pořádaného turnaje (náš klub pořádá cca 18 turnajů ročně) - náklady na turnaj spočívají v platbě pronájmu sportovní haly na celý den a platbě rozhodčích. Jako další je potřeba mít při počtu 14 družstev vlastní sekretariát, který se stará o celý chod klubu. I na jeho provoz jdou peníze z členských příspěvků. A nakonec vybavení klubu tréninkovými pomůckami.

 Jaká je výše členských příspěvků pro letošní sezónu?

 Platba příspěvků je i pro letošní sezónu stanovena na 4500,- Kč při platbě na celý rok (tj. 10 měsíců/450,- Kč). Pro ty, kteří nemohou uhradit celou částku najednou, je zde možnost platit příspěvky pololetně. Pak je ale částka zvýšena na 2500,- Kč za pololetí (tj. 10 měsíců/500,- Kč). Pokud se vaše dítě přihlásí do klubu až v průběhu roku, částka se alikvótně snižuje podle měsíce, kdy hráč do klubu nastoupil. Výši platby se pak dozvíte od p. Horáčka na č. 777188350.Na stejném čísle si můžete domluvit i případné individuální způsoby plateb, pokud jste ve finanční tísni.Kategorie mužů a juniorů mají částku sníženou o 500,- Kč, protože si platí ještě hráčstkou licenci u ČFbU, tak platí pouze 4000,- Kč za rok.

Pokud máte v klubu 2 a více dětí, platí každé sníženou částku 3000,- Kč na rok (To znamená, že za dvě děti zaplatíte roční platbu 6000,- Kč) Pokud budete platit pololetně, je částka za pololetí stanovena pro jedno dítě 1600,- Kč (pak je celoroční částka za dvě děti 6400,- Kč).

Brankáři mají částku sníženou na 3500,- Kč/rok (pouze při platbě za rok, jinak platí pravidla jako u normálního hráče)

Jak příspěvky zaplatím?

 Platbu příspěvků můžete provést buď hotově u p. Horáčka (sekretáře oddílu) po dohodě na čísle 777188350, nebo převodem na účet dle následujících pokynů:

Číslo účtu: 8193373001/5500

Variabilní symbol: poslední pětičíslí rodného čísla člena - například rodné číslo 011224/1135, poslední pětičíslí bude tedy 41135

Do poznámky u platby uveďte jméno a příjmení člena

Platbu příspěvků za první pololetí či na celý rok je nutné provést nejpozději do 30.9.2022, za druhé pololetí je termín na konci ledna, 31.1.2023. V případě neuhrazení v této době si klub FBK Vosy Praha vyhrazuje právo účtovat penále 0,5% z ceny za pololetní platbu (tj.2500,- Kč) za každý den zpoždění. Nenechávejte tedy platbu na poslední chvíli. Pokud máte s platbou problémy, zavolejte mi na 777188350, vše se dá řešit.

 Jak je to s platbami tréninků?

 Zde je třeba jasně zdůraznit, že tréninkové jednotky pro nás zajišťují servisně dva pražské domy dětí a mládeže, a to DDM Praha 2 a DDM MONET Praha 12. Důležité je vědět, že každý trénink má svůj variabilní symbol a jiný účet pro platbu. Nelze tedy platby slučovat do jedné a už vůbec je nelze spojovat s členskými příspěvky.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NENÍ PLATBA ZA TRÉNINKY !!!!!

Případné další dotazy směřujte na p.Horáčka, 777188350,nebo e-mail: ofiko@seznam.cz

Kontakt na trenéry

kalendář