Kontakt na trenéry

kalendář

Platba členských příspěvků

Napsal uživatel ofiko dne Pá, 08/06/2021 - 15:15

Jako každý jiný sportovní klub, tak i FBK Vosy Praha má svou činnost ekonomicky postavenou na členských příspěvcích, které tvoří hlavní součást klubového rozpočtu. Normální člen si řekne, na co že jsou příspěvky využívané a proč je jejich výše taková, jaká je? V tomto článku se dozvíte, k čemu jsou příspěvky využity a také, jak a kdy mají být příspěvky hrazeny. Dále se dozvíte, jaký je rozdíl mezi členskými příspěvky a platbou tréninků. Věnujte tedy tomuto článku zvýšenou pozornost. Předejdete tak budoucím problémům.

K čemu slouží členské příspěvky

Členské příspěvky slouží k následujícím účelům: platba startovného a kauce za každé družstvo na ČFbU,  dále platba za hráče na soupisce (také ČFbU), platba každého námi pořádaného turnaje (náš klub pořádá cca 18 turnajů ročně) - náklady na turnaj spočívají v platbě pronájmu sportovní haly na celý den a platbě rozhodčích. Jako další je potřeba mít při počtu 14 družstev vlastní sekretariát, který se stará o celý chod klubu. I na jeho provoz jdou peníze z členských příspěvků. A nakonec vybavení klubu tréninkovými pomůckami.

 Jaká je výše členských příspěvků pro letošní sezónu?

 Platba příspěvků je i pro letošní sezónu stanovena na 3600,- Kč při platbě na celý rok (tj. 10 měsíců/360,- Kč). Pro ty, kteří nemohou uhradit celou částku najednou, je zde možnost platit příspěvky pololetně. Pak je ale částka zvýšena na 2000,- Kč za pololetí (tj. 10 měsíců/400,- Kč). Pokud se vaše dítě přihlásí do klubu až v průběhu roku, částka se alikvótně snižuje podle měsíce, kdy hráč do klubu nastoupil. Výši platby se pak dozvíte od p. Horáčka na č. 777188350.Na stejném čísle si můžete domluvit i případné individuální způsoby plateb, pokud jste ve finanční tísni.

Pokud máte v klubu 2 a více dětí, platí každé sníženou částku 2000,- Kč na rok (To znamená, že za dvě děti zaplatíte roční platbu 4000,- Kč) Pokud budete platit pololetně, je částka za pololetí stanovena pro jedno dítě 1200,- Kč (pak je celoroční částka za dvě děti 4800,- Kč).

Jak příspěvky zaplatím?

 Platbu příspěvků můžete provést buď hotově u p. Horáčka (sekretáře oddílu) po dohodě na čísle 777188350, nebo převodem na účet dle následujících pokynů:

Číslo účtu: 8193373001/5500

Variabilní symbol: poslední pětičíslí rodného čísla člena - například rodné číslo 011224/1135, poslední pětičíslí bude tedy 41135

Do poznámky u platby uveďte jméno a příjmení člena

Platbu příspěvků za první pololetí či na celý rok je nutné provést nejpozději do 30.9.2021, za druhé pololetí je termín na konci ledna, 31.1.2022. V případě neuhrazení v této době si klub FBK Vosy Praha vyhrazuje právo účtovat penále 0,5% z ceny za pololetní platbu (tj.2000,- Kč) za každý den zpoždění. Nenechávejte tedy platbu na poslední chvíli. Pokud máte s platbou problémy, zavolejte mi na 777188350, vše se dá řešit.

 Jak je to s platbami tréninků?

 Zde je třeba jasně zdůraznit, že tréninkové jednotky pro nás zajišťují servisně dva pražské domy dětí a mládeže, a to DDM Praha 2 a DDM MONET Praha 12. Důležité je vědět, že každý trénink má svůj variabilní symbol a jiný účet pro platbu. Nelze tedy platby slučovat do jedné a už vůbec je nelze spojovat s členskými příspěvky.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NENÍ PLATBA ZA TRÉNINKY !!!!!

Případné další dotazy směřujte na p.Horáčka, 777188350,nebo e-mail: ofiko@seznam.cz